Tag Archives: ผู้สูงอายุ

ไอเดียธุรกิจ เก้าอี้ผู้สูงอายุ “Brace Stool” สิ่งประดิษฐ์ ตอบโจทย์ตลาดผู้สูงอายุ

ไอเดียธุรกิจ เก้าอี้ผู้สูงอายุ “Brace Stool”

ไอเดียธุรกิจ เก้าอี้ผู้สูงอายุ “Brace Stool” สิ่งประดิษฐ์ ตอบโจทย์ตลาดผู้สูงอายุ ไอเดียธุรกิจ ยังคงเป็นไม้ตายที่ทำให้ผู้ประกอบการมีรายได้อย่างยั่งยืน การต่อยอดหรือการสร้างธุรกิจใหม่ ล้วนต้องใช้ไอเดียธุรกิจเข้ามาช่วยเหลือ เพื่อเพิ่มดีกรีความแปลกใหม่เข้าไป เป็นหนทางสร้างกำไรในอนาคต วันนี้เราก็มีหนึ่งไอเดียธุรกิจมาฝาก จากธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ที่มีการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานเฉพาะด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Read More »

ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ “In home” สร้างสรรค์ตู้ผ้าม่านรองรับตลาดผู้สูงอายุ

ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ “In home” สร้างสรรค์ตู้ผ้าม่านรองรับตลาดผู้สูงอายุ

ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ “In home” สร้างสรรค์ตู้ผ้าม่านรองรับตลาดผู้สูงอายุ ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ เป็นอีกหนึ่งสินค้าที่สอดคล้องในชีวิตประจำวัน เดิมทีธุรกิจนี้ได้มีการออกแบบที่คำนึงถึงการใช้งานและความสวยงามเป็นหลัก โดยการใช้งานที่คำนึงนั้นเป็นการใช้งานพื้นฐาน ไม่ได้มีการเจาะจงกลุ่มเป็นพิเศษ

Read More »

รวมธุรกิจผู้สูงอายุ น่าลงทุน ตอบโจทย์ความต้องการในกระแส

รวมธุรกิจผู้สูงอายุ น่าลงทุน ตอบโจทย์ความต้องการในกระแส

รวมธุรกิจผู้สูงอายุ น่าลงทุน ตอบโจทย์ความต้องการในกระแส ธุรกิจผู้สูงอายุ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ประกอบการทั้งหลาย ยิ่งในยุคปัจจุบันที่จำนวนผู้สูงอายุมีเพิ่มมากขึ้น จากเทคโนโลยีและการรักษาทางการแพทย์ที่พัฒนาขึ้น ช่วยต่ออายุให้คนให้ยืนยาวขึ้น และจำนวนผู้สูงอายุจึงมากขึ้นตามลำดับ เป็นเหตุผลที่

Read More »

บริการสําหรับผู้สูงอายุพันธ์ใหม่

บริการสำหรับผู้สูงอายุ, ผู้สูงอายุ, บริการ, จุดประกาย

บริการสําหรับผู้สูงอายุพันธ์ใหม่ การทำธุรกิจกับตลาดผู้สูงอายุที่มีขนาดใหญ่อย่างนี้ เอสเอ็มอี จำเป็นต้องเลือกกลุ่มเซกเมนต์ที่สนใจก่อน เพื่อจะหาธุรกิจมาตอบโจทย์กลุ่มผู้สูงอายุ โดยสามารถแบ่งออกเป็นสี่กลุ่ม ดังนี้

Read More »