Tag Archives:

10 นิสัยประจำวันที่จะทำให้คุณเป็นเศรษฐี

10 นิสัยประจำวันที่จะทำให้คุณเป็นเศรษฐี

10 นิสัยประจำวันที่จะทำให้คุณเป็นเศรษฐี รู้หรือไม่ว่า “นิสัย” ของคนเราสามารถเปลี่ยนทิศทางการใช้ชีวิตของคนเรา พฤติกรรมหรือกิจวัตประจำวันก็เช่นกัน สามารถสร้างหรือทำลายชีวิตคุณได้เช่นกัน ในธุรกิจก็เช่นกันนิสัยส่วนตัวก็อาจช่วยสร้างธุรกิจให้ใครหลายคนประสบความสำเร็จในทำนองเดียวนิสัยส่วนตัวของผู้ประกอบการแบบผิดๆก็อาจทำธุรกิจพังได้ ต่อไปนี่คือ 10

Read More »