Tag Archives: พิริยะ

ขายจักรยาน “พิริยะ อินเตอร์เนชั่นแนล” เปลี่ยนความชอบเป็นรายได้ กลยุทธ์จัดทริปปั่น

ขายจักรยาน “พิริยะ อินเตอร์เนชั่นแนล” เปลี่ยนความชอบเป็นรายได้ กลยุทธ์การจัดทริปปั่น

ขายจักรยาน “พิริยะ อินเตอร์เนชั่นแนล” เปลี่ยนความชอบเป็นรายได้ กลยุทธ์จัดทริปปั่น การขี่จักรยานเริ่มมีชื่อเสียงในประเทศไทยในไม่กี่สิบปีที่ผ่านมา ทำให้สังคมนักปั่นจักรยานของไทยนั้นไม่ใหญ่มาก ร้านขายจักรยานและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะยังมีน้อยราย ส่วนใหญ่มักมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าแผนกกีฬาซึ่งไม่

Read More »