Tag Archives: พืชอินทรีย์

ขายเมลอน “โอโซน ฟาร์ม” อร่อยปลอดสารพิษ ธุรกิจตามกระแสออแกนิกส์

ขายเมลอน “โอโซน ฟาร์ม” อร่อยปลอดสารพิษ ธุรกิจตามกระแสออแกนิกส์

ขายเมลอน “โอโซน ฟาร์ม” อร่อยปลอดสารพิษ ธุรกิจตามกระแสออแกนิกส์ ด้วยรูปแบบการเกษตรในสมัยปัจจุบัน ทำให้หลายๆครั้งเกษตรกรใช้ยาต่างๆ เพื่อหวังเป็นตัวช่วยในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ ถึงแม้ว่าจะส่งผลเสียอย่างยิ่งยวดแก่ผู้บริโภคก็ตามที “โอโซน ฟาร์ม” ได้ทำการพิสูจน์ผ่านธุรกิจขายเมลอนปลอดสารพิษ แสดงถึงสินค้าเกรดดีที่พัฒนาจากวิธีทางธรรมชาติโดยไม่หวังพึ่งสารเคมี

Read More »

ไฮโดรโปนิกส์ พืชเพาะปลูก

ไฮโดรโปนิกส์ พืชเพาะปลูก

ไฮโดรโปนิกส์ พืชเพาะปลูก ไฮโดรโปนิกส์ พืชเพาะปลูกสำหรับการเพิ่มขึ้นของอาหารอินทรีย์ของครัวเรือนในอนาคต ได้รับการออกแบบสำหรับห้องครัวในยุค2025 Plantree ช่วยให้การเจริญเติบโตของอาหารอินทรีย์จากเมล็ดพืชเป็นพืช เมล็ดพันธุ์หรือต้นกล้าถูกวางลงในกระถางที่คล้ายถ้วยใส่วัสดุแทนดิน เช่น เศษหินหรือ

Read More »