Tag Archives: ฟาร์มปูนิ่ม

อาชีพเลี้ยงปู “ฟาร์มปูนิ่ม” และโฮมเสตย์ บรรยากาศดีๆ สร้างรายได้สองทาง!!

อาชีพเลี้ยงปู “ฟาร์มปูนิ่ม” และโฮมสเตย์ บรรยากาศดีๆ สร้างรายได้สองทาง!!

  อาชีพเลี้ยงปู “ฟาร์มปูนิ่ม” และโฮมสเตย์ บรรยากาศดีๆ สร้างรายได้สองทาง!! สินค้าเกษตรเป็นเรื่องยากเสมอสำหรับการควบคุม เพราะปัจจัยหลักขึ้นอยู่กับธรรมชาติ ที่มีผลกระทบต่อผลผลิตอย่างมาก ทำให้ไม่อาจควบคุมได้ในหลายๆ ครั้ง เพราะไม่มีใครสามารถสั่งดินฟ้าอากาศได้ หรือว่าง่ายๆ ก็คือไม่มีใครสามารถควบคุมธรรมชาติได้นั่นเอง ทำให้ผลผลิตเกษตรหลาย

Read More »