Tag Archives: มาร์คหน้าสาหร่าย

มาร์คหน้า “Sparulina” สาหร่ายสไปรูลินาผงแท้ 100% หมดปัญหาแก่ก่อนวัย ได้ในเวลา 9 นาที “อาชีพทำเงิน”

มาร์คหน้า “Sparulina” สาหร่ายสไปรูลินาผงแท้ 100% หมดปัญหาแก่ก่อนวัย ได้ในเวลา 9 นาที

มาร์คหน้า “Sparulina” สาหร่ายสไปรูลินาผงแท้ 100% หมดปัญหาแก่ก่อนวัย ได้ในเวลา 9 นาที “อาชีพทำเงิน” สินค้าความงามในเมืองไทย ยังเป็นธุรกิจที่เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง มีการแข่งขันที่สูงขึ้น พร้อมกับแบรนด์ใหม่ที่เกิดหลากหลายแบรนด์ ยิ่งทำให้คึกคักเข้าไปอีก เกิดนวัตกรรมใหม่ วัตถุดิบที่รังสรรค์มาเป็นส่วนผสมที่ดีให้สินค้ามีความพิเศษมากขึ้น เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายชัดเจน อย่าง สาหร่ายสไปรูลิน่า ที่นำมาพัฒนา เป็นสินค้าที่เพิ่มทางเลือกให้ผู้ที่ชอบการขัดหน้า พอกหน้า มาร์คหน้า ด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติ 100% กับแบรนด์ “Sparulina” โดย “คุณสุรสิทธิ์ สมัยสุต” ผู้บริหาร บริษัทเลต้า จำกัด เล่าว่า มาร์คหน้า “Sparulina” เป็นการต่อยอดทางธุรกิจของ สาหร่ายสไปรูลินาชนิดอัดเม็ด

Read More »