Tag Archives: มุ้งไทย มุ้งไล่ยุง

มุ้งกันยุง ธุรกิจมุ้งนาโนส่งออกขายต่างประเทศ นวัตรกรรมไทย“มุ้งไทเกอร์”

มุ้งกันยุง ธุรกิจมุ้งนาโนส่งออกขายต่างประเทศ นวัตรกรรมไทย“มุ้งไทเกอร์”

มุ้งกันยุง  ธุรกิจมุ้งนาโนส่งออกขายต่างประเทศ  นวัตรกรรมไทย“มุ้งไทเกอร์” ถ้าพูดถึงสินค้าที่จำเป็นในยุคสมัยก่อนนั้นเรียกได้ว่าทุกบ้านต้องมีนั่นยกคือ มุ้งกันยุงนั่นเอง ซึ่งทุกบ้านนั้นมีก็มาจากบ้านบ้านสมัยก่อนนะจะไม่มีมุ้งลวด มีแต่หน้าต่างโล่งยุงก็เยอะ มุ้งกันยุงนั้นเลยจำเป็นสำหรับทุกบ้าน แต่ในปัจจุบันนั้นมีน้อยมากที่บ้านนั้นไม่มีมุ้งลวดเลยจึงทำให้ไม่มีผู้ประกอบการซักเท่าไหร่ แต่หากมองไปถึงต่างประเทศอย่างแถบแอฟริกานั้นต่างมีความต้องการนั้นอย่างมาก ด้วยเล็งเห็นว่าผู้ประกอบการน้อยสินค้ามีแต่รูปแบบเดิม จึงเกิดไอเดียธุรกิจที่ว่ามุ้งกันยุง ซึ่งมุ้งนี้มีความแตกต่างจากแบรนด์อื่นที่ว่าเส้นใยนั้นจะมีส่วนผสมของสารป้องกันยุงและสารป้องกันการติดไฟซึ่งรูปแบบนี้ยังไม่มีใครทำมาวางขายเลย หลังจากวางขายก็สามารถทำยอดขายได้หลักล้านเลยคะ

Read More »