Tag Archives: ม.เกษตร

อบรมอาชีพ “สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”ส่งเสริมอาชีพ

อบรมอาชีพ “สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” สถาบันภาครัฐ ส่งเสริมให้คนมีอาชีพ

อบรมอาชีพ “สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ส่งเสริมอาชีพ “อบรมอาชีพ” คืออีกหนึ่งหนทางเพื่อเก็บเกี่ยวความรู้จากสถาบันอบรมอาชีพที่เตรียมเนื้อหาไว้ในหลักสูตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน บางสถาบันอาจมีเนื้อหาวิชาเพียงสายอาชีพเดียวที่ถ่ายทอดจากผู้มีประสบการณ์ตรง อาจเป็นผู้ประสบความ

Read More »

ขายอาหารเสริม “วานิไทย” โชว์ส่วนผสมใหม่เลือดจระเข้ วิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญจาก ม.เกษตรฯ

ขายอาหารเสริม “วานิไทย” โชว์ส่วนผสมใหม่เลือดจระเข้ วิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญจาก ม.เกษตรฯ

ขายอาหารเสริม “วานิไทย” โชว์ส่วนผสมใหม่เลือดจระเข้ วิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญจาก ม.เกษตรฯ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่นิยมจำหน่ายในปัจจุบันนั้นมีการพัฒนาส่วนผสมมาอย่างต่อเนื่องและมีวิทยาการหรือสารสกัดใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ได้ดีมากยิ่งขึ้น อย่างเช่น ธุรกิจขายอาหารเสริมแบรนด์ “วานิไทย” ที่ได้

Read More »