Tag Archives: ยูดริ้งค์ ไอไดร้ฟ์

บริการคนขับรถ ส่งถึงที่หมายปลอดภัยทั้งรถทั้งคน “ถ้าคุณเมา ให้เราขับ!”(U Drink I Drive)

บริการคนขับรถ ส่งถึงที่หมายปลอดภัยทั้งรถทั้งคน “ถ้าคุณเมา ให้เราขับ!”(U Drink I Drive) เมาไม่ขับแล้วผมจะกลับยังไง? หมดปัญหาสำหรับนักดื่ม ขาดริ้งค์ ที่หลายครั้งมีความจำเป็นที่จะต้องขับรถไปเองเพราะคิดว่าสะดวกเมื่อมีการนัดสังสรรค์กับเพื่อน ไม่ก็อาจจะด้วยความบังเอิญที่ต้องจับผลัดจับผลูเข้านั่งในร้านเหล้าซะงั้น เป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องมีบ้างที่จะมีเรื่องหรืออะไรสักอย่างที่ทำให้ต้องร่วมวงปาร์ตี้ในสถานที่บันเทิง แน่นอนว่าเครื่องดื่มหรือแอลกอฮอล์จะขาดเสียมิได้

Read More »