Tag Archives: ย้อนยุค

รับจัดงานย้อนยุค “ปู่แดง2482” ธุรกิจแห่งความทรงจำต่างสมัย

รับจัดงานย้อนยุค “ปู่แดง2482” ธุรกิจแห่งความทรงจำต่างสมัย

รับจัดงานย้อนยุค “ปู่แดง2482” ธุรกิจแห่งความทรงจำต่างสมัย การรับจัดงานย้อนยุค เริ่มขึ้นจากการจัดงานอีเว้นท์ในสถานที่ต่างๆตามโอกาสงานประเพณีแบบไทยๆ อย่างงานวันลอยกระทง งานวันสงกรานต์ หรืองานวันปีใหม่แบบพื้นบ้าน เพื่อตอบสนองความต้องการที่จะรำลึกและนำกลิ่นอายของสมัยก่อนกลับคืนมาอีกครั้ง นั่นทำให้ธุรกิจของปู่แดงจึงเป็นอีกงานหนึ่งที่น่าจับตามอง

Read More »

สินค้ามือสอง “ ร้านต้นฉบับ ” ขายแผ่นเสียงมือสอง อาชีพสร้างมูลค่าทางใจ

สินค้ามือสอง “ ร้านต้นฉบับ ” ขายแผ่นเสียงมือสอง อาชีพสร้างมูลค่าทางใจ

สินค้ามือสอง “ ร้านต้นฉบับ ” ขายแผ่นเสียงมือสอง อาชีพสร้างมูลค่าทางใจ ในยุคที่ทุกอย่างล้วนเป็นดิจิตอลแน่นอนความสะดวกสบายนั้นมีมากขึ้น แต่บางครั้งในความสะดวกสบายทุกอย่างนั้นกลับทำให้เสน่ห์หายไป อาทิเช่นเมื่อก่อนการจะการจะซื้อของใช้สักอย่างต้องอาศัยการออกไปซื้อตามตลาดด้วยตนเอง แต่

Read More »