Tag Archives: ร้านขนมบ้านขวัญ

ขายขนม ขนมไทยในตำนานสืบสานวัฒนธรรม สร้างรายได้ “ร้านขนมบ้านขวัญ”

ขายขนม ขนมไทยในตำนานสืบสานวัฒนธรรม สร้างรายได้ “ร้านขนมบ้านขวัญ”

ขายขนม ขนมไทยในตำนานสืบสานวัฒนธรรม สร้างรายได้ “ร้านขนมบ้านขวัญ” “ขายขนม” เป็นอีกหนึ่งธุรกิจยอดนิยม เพราะในเรื่องของอาหารซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ของมนุษย์มักได้รับความสนใจสูง แต่ในขณะเดียวกัน ธุรกิจขายขนมบางอย่างก็มีขึ้นเพื่อเสริมสร้างเป็นองค์ประกอบสำคัญในงานพิธี ดังเช่นธุรกิจขายขนม

Read More »