Tag Archives: ร้านบ้านส้ม

จักรยานโบราณ ศูนย์รวมอะไหล่และจักรยานโบราณ ธุรกิจน่าลงทุน “ร้านบ้านส้ม”

จักรยานโบราณ ศูนย์รวมอะไหล่และจักรยานโบราณ ธุรกิจน่าลงทุน ร้านบ้านส้ม

จักรยานโบราณ ศูนย์รวมอะไหล่และจักรยานโบราณ ธุรกิจน่าลงทุน “ร้านบ้านส้ม” “จักรยาน” พาหนะที่มีมาตั้งแต่โบร่ำโบราณ รูปแบบของจักยานนั้นก็มีหลากหลายรูปแบบมาก ในอดีตนั้นต่างนิยมนิยมกันอย่างแพร่หลาย แต่ปัจจุบันนั้นความนิยมจักรยานโบราณนั้นต่างลดลงไป เพราะด้วยมีมอเตอร์ไซค์เข้ามาแทนที่และที่สำคัญอะไหล่จักรยานโบราณนั้นอะไหล่หาได้ยาก แถมราคานั้นก็ค่อนข้างสูงทีเดียว จึงเป็นที่มาของร้านบ้านส้มธุรกิจขายจักรยานโบราณ และขายอะไหล่จักรยานโบราณ ซึ่งคนปัจจุบันนั้นสนใจอยากมาก เพราะราคาอะไหล่และจักรยานบ้านส้มนั้นขายถูกมากเลยทีเดียว

Read More »