Tag Archives: ร้านยากรุงเทพ 24ชม.

แฟรนไชส์ร้านยากรุงเทพ 24 ชั่วโมง เพราะคนเราไม่รู้จะป่วยตอนไหน! ธุรกิจเพื่อคนป่วยดึก

แฟรนไชส์ร้านยากรุงเทพ 24 ชั่วโมง เพราะคนเราไม่รู้จะป่วยตอนไหน! ธุรกิจเพื่อคนป่วยดึก บางครั้งยามค่ำคืน เมื่อรู้สึกไม่สบาย เจ็บป่วยเล็กน้อย เราก็ไม่อยากจะเดินทางไปหาหมอ ในเมื่อสามารถดูแลอาการเบื้องต้น หรือทานยาทุเลาอาการได้ ยาสามัญประจำบ้านอาจช่วยคุณได้ แต่ถ้าบังเอิญยาสามัญประจำบ้านของคุณไม่มีหรือหมดละ!

Read More »