Tag Archives: ลาซาด้า

ขายของออนไลน์ กับเว็บไซต์ “ลาซาด้า Lazada ” เข้าถึงทุกกลุ่มลูกค้า

ขายของออนไลน์ กับเว็บไซต์ “ลาซาด้า Lazada ” เข้าถึงทุกกลุ่มลูกค้า

ขายของออนไลน์ กับเว็บไซต์ “ลาซาด้า Lazada ” เข้าถึงทุกกลุ่มลูกค้า “ขายของออนไลน์” กลายเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่หลายคนให้ความสนใจกันอย่างกว้างขวาง เมื่อช่องทางออนไลน์สามารถเข้าถึงผู้คนได้มากมหาศาลและทุกหนแห่ง ยิ่งถ้าหากผนวกพฤติกรรมลูกค้าขาช้อปในยุคปัจจุบันเข้าไปอีก ก็ยิ่งส่งเสริมให้การขายของออนไลน์กลายเป็นที่ต้องการมากยิ่งขึ้น เมื่อลูกค้าส่วนมากอาศัยช่อง

Read More »