Tag Archives: ลาซานญา

อาหารสำเร็จรูป “REO’s deli” ลาซานญาเสิร์ฟร้อน ในกลยุทธ์ราคาเป็นมิตร

อาหารสำเร็จรูป “REO’s deli” ลาซานญาเสิร์ฟร้อน ในกลยุทธ์ราคาเป็นมิตร

อาหารสำเร็จรูป “REO’s deli” ลาซานญาเสิร์ฟร้อน ในกลยุทธ์ราคาเป็นมิตร นวัตกรรมการถนอมอาหารในปัจจุบันนั้นได้ก้าวหน้าไปอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากตามห้างสรรพสินค้าที่เมนูอาหารสำเร็จรูปแช่เย็นหรือแช่แข็งหลากหลายให้เลือกสรร ซึ่งเป็นการพัฒนาสินค้าโดยผู้ประกอบการเพื่อให้ก้าวทันกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปเช่นในปัจจุบัน ที่มีการใช้ชีวิตด้วยความเร่งรีบมากยิ่งขึ้นและนิยมอยู่กันเป็นครอบครัวเดี่ยวมากกว่าครอบครัวใหญ่จึงไม่นิยมทำอาหารทานกันเองแต่มักจะไปทานนอกบ้านหรือซื้อแกงถุงหรืออาหารสำเร็จรูปมาทานกันภายในครอบครัว

Read More »