Tag Archives: ล้างรถด้วยไอน้ำ

ธุรกิจคาร์แคร์ “Prosteam” ล้างรถแบบรักษ์โลกใช้นำแค่ 5 ลิตร นวัตกรรมเด็ดจากอิตาลี

ธุรกิจคาร์แคร์ “Prosteam” ล้างรถแบบรักษ์โลกใช้นำแค่ 5 ลิตร นวัตกรรมเด็ดจากอิตาลี

ธุรกิจคาร์แคร์ “Prosteam” ล้างรถแบบรักษ์โลกใช้นำแค่ 5 ลิตร นวัตกรรมเด็ดจากอิตาลี ในปัจจุบันนี้สภาพแวดล้อมและทรัพยากรของโลกกำลังเสื่อมถ่อยลง จึงเป็นที่มาของไอเดียการทำธุรกิจโดยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วย เทรนด์การรักษ์โลกนี้ถือเป็นเทรนด์ธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ที่ให้คนสามารถดำเนินธุรกิจได้โดยไม่

Read More »