Tag Archives: วนาทิพย์ ไข่มดแดง

อาหารกระป๋อง “วนาทิพย์” จับไข่มดแดง-เห็ดโคนมาใส่กระป๋อง สร้างอาชีพชุมชน!

อาหารกระป๋อง “วนาทิพย์” จับไข่มดแดง-เห็ดโคนมาใส่กระป๋อง สร้างอาชีพชุมชน!

อาหารกระป๋อง “วนาทิพย์” จับไข่มดแดง-เห็ดโคนมาใส่กระป๋อง สร้างอาชีพชุมชน! ในปัจจุบันนี้อุตสาหกรรมการถนอมอาหารก้าวหน้าไปมาก มีการพัฒนาวิธีการและอาหารที่นำมาบรรจุอย่างหลากหลาย วิธีถนอมอาหารที่นิยมมากที่สุดอย่างหนึ่งคือ อาหารกระป๋อง สินค้าประเภทอาหารกระป๋องนั้นมีหลากหลายตั้งแต่อาหารธรรมดาที่หาทานได้ง่าย เช่น ผลไม้กระป๋อง ผักกาดดอง ข้าวโพดกระป๋อง ปลากระป๋อง

Read More »