Tag Archives: ศาลพระภูมิ

ศาลพระภูมิ สไตล์โมเดิร์น รองรับไลฟ์สไตล์คนเมือง

ศาลพระภูมิ สไตล์โมเดิร์น รองรับไลฟ์สไตล์คนเมือง

ศาลพระภูมิ สไตล์โมเดิร์น รองรับไลฟ์สไตล์คนเมือง ศาลพระภูมิ คนไทยเรารู้จักกันเป็นอย่างดี เพราะถือเป็นความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบัติของคนไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ เชื่อว่าเป็นเสมือนที่อยู่ของพระภูมิเจ้าที่ ผู้ที่ปกป้องดูแลบ้านเรือนและบุคคลที่อาศัยอยู่ภายในบ้าน ให้อยู่เย็นเป็นสุข ทุกๆบ้านของคนไทยจึงจะต้องมีศาลพระภูมิสร้างไว้ทุกบ้านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เราคงคุ้นเคยกับศาลพระภูมิในรูปแบบที่เหมือนๆกัน แต่เมื่อยุคสมัยได้เปลี่ยนไปจึงมีบางคนที่อยากจะสร้างศาลพระภูมิให้เข้ากับบ้านของตัวเอง จึงมีคนนำเอาความคิดนี้มาสร้างเป็นผลงาน ศาลพระภูมิไม้สักทอง ซึ่งผลงานนี้เป็นของ

Read More »