Tag Archives: ศ.ศ.ป.

อบรมอาชีพ ต่อยอดธุรกิจด้านศิลปหัตถกรรม ศ.ศ.ป. จัดโครงการประจำปี ดึงโมเดลพัฒนา SMEs

อบรมอาชีพ ต่อยอดธุรกิจด้านศิลปหัตถกรรม ศ.ศ.ป. จัดโครงการประจำปี ดึงโมเดลพัฒนา SMEs

อบรมอาชีพ ต่อยอดธุรกิจด้านศิลปหัตถกรรม ศ.ศ.ป. จัดโครงการประจำปี ดึงโมเดลพัฒนา SMEs อบรมอาชีพ เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการส่งเสริมอาชีพให้มีพัฒนาการ สามารถต่อยอดกิจการสู่การสร้างรายได้ที่มากขึ้น หรือเป็นที่ยอมรับเพิ่มขึ้น “ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ” (องค์การมหาชน) ได้จัดอบรมขึ้นประจำปี เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจการค้างานศิลปหัตถกรรม ดึงโมเดลการพัฒนา SMEs มาปรับใช้ เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ไปยังตลาดโลก ช่วยส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจผ่านการอบรมอาชีพด้วยหลักสูตรที่เติมเต็มองค์ความรู้ใหม่

Read More »