Tag Archives: สถาบันภาษา

แฟรนไชส์การศึกษา “Kidable” พัฒนาภาษาเด็ก ต้อนรับสู่ยุคAEC

แฟรนไชส์การศึกษา “Kidable” พัฒนาภาษาเด็ก ต้อนรับสู่ยุคAEC

แฟรนไชส์การศึกษา “Kidable” พัฒนาภาษาเด็ก ต้อนรับสู่ยุคAEC โลกยุคโลกาภิวัตน์เช่นในปัจจุบันมีการติดต่อและการหลั่งไหลทางวัฒนธรรมจำนวนมาก ทำให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น การใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารในปัจจุบันเพียง 1 ภาษาไม่เพียงพออีกต่อไป สำหรับคนจำนวนมากได้มีการตื่นตัว

Read More »