Tag Archives: สถาบัน ชิจิดะ

แฟรนไชส์การศึกษา “ชิจิดะ” สถาบันพัฒนาสมองเด็กเล็ก เตรียมสมองพร้อมเรียนรู้!!

แฟรนไชส์การศึกษา “ชิจิดะ” สถาบันพัฒนาสมองเด็กเล็ก เตรียมสมองพร้อมเรียนรู้!!

แฟรนไชส์การศึกษา “ชิจิดะ” สถาบันพัฒนาสมองเด็กเล็ก เตรียมสมองพร้อมเรียนรู้!! สำหรับพ่อแม่แล้วเรื่องพัฒนาการของลูกน้อยย่อมสำคัญเสมอ โดยเฉพาะในปัจจุบันที่พ่อแม่ส่วนใหญ่ต่างก็ให้ความสำคัญกับลูกกันมาก ก็เพื่อให้ลูกสามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความโดดเด่นในเรื่องการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจ การแก้ปัญหา ตลอดจนในเรื่องของการศึกษานั่นเอง แต่สิ่งที่เหล่านี้ล้วนต้องมีการปูพื้นฐานกันมาตั้งแต่ยังเล็กๆ ซึ่งพื้นฐานก็คือพัฒนาการของเด็กที่ต้องมีการฝึกฝนกันอยู่ตลอดเวลา เป็นที่มาที่ทำให้เกิดแฟรนไชส์การศึกษาขึ้น โดยวันนี้จะพูดถึงสถาบัน “ชิจิดะ” แฟรนไชส์การศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพในการใช้สมองอย่างสูงสุด

Read More »