Tag Archives: สถาบัน Bomb Engritz

แฟรนไชส์การศึกษา “Bomb Engritz” เก่งภาษา พูดอังกฤษได้ภายใน 1 เดือน!!

แฟรนไชส์การศึกษา “Bomb Engritz” เก่งภาษา พูดอังกฤษได้ภายใน 1 เดือน!!

แฟรนไชส์การศึกษา “Bomb Engritz” เก่งภาษา พูดอังกฤษได้ภายใน 1 เดือน!! นับว่าโชคดีเหลือหลายสำหรับคนที่เก่งภาอังกฤษในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น การพูด ฟัง อ่าน และเขียน เพราะการรู้ภาษานอกเหนือจากภาษาแม่นั้น อาจทำให้เรามีชีวิตที่เจริญก้าวหน้ามากกว่าคนที่รู้เพียงแต่ภาษาเดียว “แฟรนไชส์การศึกษา” อย่างBomb Engritzจึงเปิดโอกาสให้คนที่เก่งฟุตฟิตสปีคอิงลิชได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการต่อความรู้ทางความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆ นอกจากจะเพื่อให้เด็กพูดอังกฤษได้เหมือนฝรั่งแล้ว ยังเป็นการตอบคำถามชีวิตที่ว่า คุณอยากรวยเพราะอะไร อีกด้วย ครูบอมบ์ หรือ “คุณทัตติ เพ็ชรดีชนาเดช” ผู้บริหารแฟรนไชส์สถาบันการศึกษา “Bomb Engritz” กับแนวคิดเริ่มต้นสู่แฟรนไชส์การศึกษาที่ว่า แต่เดิมนั้น

Read More »