Tag Archives: สถาบัน

สอนภาษาเกาหลี “Eye Level” สถาบันการศึกษาการันตีคุณภาพจากเกาหลี

สอนภาษาเกาหลี “Eye Level” สถาบันการศึกษาการันตีคุณภาพจากเกาหลี

สอนภาษาเกาหลี “Eye Level” สถาบันการศึกษาการันตีคุณภาพจากเกาหลี การสื่อสารด้วยภาษาที่ 2 ในปัจจุบันนั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้งานสำหรับการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศอีกแล้ว การเรียนรู้ภาษาที่ 3 จึงเข้ามามีบทบาทในการเรียนตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงวัยทำงานมากขึ้น ซึ่งภาษาที่คนนิยมเรียนกันในทวีปเอเชียได้แก่ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลี ที่นับว่าเป็นประเทศที่ล้วนมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดีมาก และสำหรับประเทศไทยเองสถาบันภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นนั้นมีจำนวนมาก แต่ภาษาเกาหลียังคงน้อยอยู่ จึงเป็นโอกาสให้ “Eye Level” ขยายธุรกิจในการสอนภาษาเกาหลีมากขึ้น

Read More »

อาชีพเชฟ 5 สถาบันสานฝันปั้นคนให้เป็นเชฟ

อาชีพเชฟ 5 สถาบันสานฝันปั้นคนให้เป็นเชฟ

อาชีพเชฟ 5 สถาบันสานฝันปั้นคนให้เป็นเชฟ หนึ่งอาชีพที่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษรวมไปถึงความชอบส่วนตัวและความสนใจผนวกรวมอยู่ด้วยกัน นั่นก็คือ “อาชีพเชฟ” โดยอาชีพเชฟตามที่รู้จักกันทั่วไปก็คืออาชีพที่มีหน้าที่ปรุงอาหารระดับชำนาญการ บางรายอาจเป็นผู้คิดค้นเมนูอาหารหรือออกแบบอาหารให้มีความแตกต่างด้วยวัตถุดิบพื้นฐาน ผ่านการผสมผสาน

Read More »