Tag Archives: สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต

อุปกรณ์เสริม …เติบโตต่อเนื่องตามการขยายตัวของสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต (Start-Up Business)

อุปกรณ์เสริม ...เติบโตต่อเนื่องตามการขยายตัวของสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต (Start-Up Business)

อุปกรณ์เสริม …เติบโตต่อเนื่องตามการขยายตัว ของสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต (Start-Up Business) ปัจจุบัน อุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจำวันของผู้บริโภคยุคดิจิตอลไปเรียบร้อยแล้ว โดยเฉพาะผู้บริโภคในกลุ่มคนรุ่นใหม่และกลุ่มคนเมือง ประกอบกับการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปพื้นที่ต่างจังหวัดมากขึ้น และราคาของสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตถูกลงสู่ระดับราคาที่ผู้บริโภคทุกระดับชั้นสามารถจับจ่ายได้ อันเนื่องมาจากการแข่งขันการทำการตลาดของผู้ประกอบการรายใหญ่หลายราย ส่งผลให้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตขยายตัวเข้าสู่ตลาดในต่างจังหวัดมากขึ้นและได้รับกระแสความนิยมอย่างต่อเนื่อง

Read More »