Tag Archives: สสวท

แฟรนไชส์การศึกษา “MAC” ผู้นำกวดวิชาในไทยว่า 40 ปี ด้วยคุณภาพหลักสูตร สสวท.

แฟรนไชส์การศึกษา “MAC” ผู้นำกวดวิชาในไทยว่า 40 ปี ด้วยคุณภาพหลักสูตร สสวท.

แฟรนไชส์การศึกษา “MAC” ผู้นำกวดวิชาในไทยว่า 40 ปี ด้วยคุณภาพหลักสูตร สสวท. การศึกษานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญกับชีวิตของทุกคนเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะทำให้มีความรู้แล้วยังทำให้เกิดสติปัญญาที่สามารถนำไปพิจารณาสิ่งที่ถูกต้องได้ สำหรับประเทศไทยเองก็ให้ความสำคัญกับการศึกษามากเช่นกัน ดังจะเห็นได้จากสถาบันกวดวิชาหรือแฟรนไชส์การศึกษาที่มีอยู่จำนวนมาก แต่อาจไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร ซึ่งสำหรับ “MAC” ที่เปิดให้บริการมานานกว่า 40 ปีนั้นยังคงรักษาคุณภาพและได้รับการไว้วางใจอย่างต่อเนื่อง

Read More »