Tag Archives: สอนดนตรี

โรงเรียนสอนการแสดง “Superstar Academy” สอนหลักสูตรมาตรฐาน มีเครือข่ายรองรับ

โรงเรียนสอนการแสดง “Superstar Academy” อบรมด้วยหลักสูตรมาตรฐาน มีเครือข่ายรองรับ

โรงเรียนสอนการแสดง “Superstar Academy” สอนหลักสูตรมาตรฐาน มีเครือข่ายรองรับ “โรงเรียนสอนการแสดง” ธุรกิจปั้นดินให้เป็นดาว หรือปั้นดาวให้พราวแสงเจิดจรัสบนท้องฟ้า เต็มเปี่ยมไปด้วยความสามารถ คืออีกหนึ่งเส้นทางที่ช่วยสานฝันให้เป็นจริง ซึ่งในปัจจุบันการแสดงออกก็เป็นเรื่องที่สำคัญ และเป็นสิ่งที่ใคร

Read More »