Tag Archives: สอนเพ้นท์ภาพ

สอนเพ้นท์ภาพ “ผ้าเขียนลาย” สร้างสรรค์งานศิลป์ ความสุขเล็กๆที่ให้มากกว่ารายได้ “บ้านหัตถศิลป์”

สอนเพ้นท์ภาพ “ผ้าเขียนลาย” สร้างสรรค์งานศิลป์ ความสุขเล็กๆที่ให้มากกว่ารายได้ “บ้านหัตถศิลป์”

สอนเพ้นท์ภาพ “ผ้าเขียนลาย” สร้างสรรค์งานศิลป์ ความสุขเล็กๆที่ให้มากกว่ารายได้ “บ้านหัตถศิลป์” ความสุขเล็กๆที่สร้างได้ด้วยสองมือ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากมาย เพียงใช้แรงกายแรงใจที่มีสร้างมันออกมา เพื่อเป็นคุณค่า ความทรงจำให้ตนเอง เช่นเดียวกับ “บ้านหัตถศิลป์” ที่เปิดสอนงานด้านศิลปะทั้งหมด โดดเด่นเรื่องการสอนเพ้นท์ภาพที่เป็นการบอกเล่าเรื่องราวในสไตล์ของผู้เรียน

Read More »