Tag Archives: สังขยา

ธุรกิจเบเกอรี่ “ปังยิ้ม” แบรนด์ใหม่ในเครือ “อ.มัลลิการ์” พร้อมปรับการบริหารโดยทายาทรุ่น 2

ธุรกิจเบเกอรี่ “ปังยิ้ม” แบรนด์ใหม่ในเครือ “อ.มัลลิการ์” พร้อมปรับการบริหารโดยทายาทรุ่น 2

ธุรกิจเบเกอรี่ “ปังยิ้ม” แบรนด์ใหม่ในเครือ “อ.มัลลิการ์” พร้อมปรับการบริหารโดยทายาทรุ่น 2 ร้านอาหารที่มีชื่อเสียงของไทยนั้นน้อยรายที่จะมีการต่อยอดไปยังขนมหรือของหวานแล้วประสบความสำเร็จ เนื่องจากการบริหารจัดการต้นทุนนั้นค่อนข้างยาก อีกทั้งแม้จะเป็นอาหารเหมือนกันแต่กรรมวิธีการทำนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง แต่ยังมีอีกหนึ่งในเครือร้านอ.มัลลิการ์ ที่แม้ปัจจุบันจะเข้าสู่ยุคเปลี่ยนรุ่นผู้บริหารแต่ก็ยังสามารถพัฒนาแบรนด์ให้เติบโตต่อไปด้วยการแตกแบรนด์ใหม่และนำกลยุทธ์ด้านการจัดการโซ่อุปทานเข้ามาประยุกต์ใช้

Read More »