Tag Archives: สาวอวบ

ธุรกิจเสื้อผ้าคนอ้วน ปัจจัยการตั้งราคาเบื้องต้น สำหรับผู้ที่เริ่มต้นธุรกิจ

ธุรกิจเสื้อผ้าคนอ้วน เทคนิคปัจจัยการตั้งราคาเบื้องต้น

ธุรกิจเสื้อผ้าคนอ้วน ปัจจัยการตั้งราคาเบื้องต้น สำหรับผู้ที่เริ่มต้นธุรกิจ ธุรกิจเสื้อผ้าคนอ้วน มีความน่าสนใจในแง่ของการลงทุนคือเป็นสินค้าแบบตลาดเฉพาะเจาะจง (Niche Market) จำนวนคู่แข่งในตลาดธุรกิจเสื้อผ้าคนอ้วนไม่มากเท่ากับตลาดอื่นๆ มีการแบ่งส่วนตลาดที่น่าสนใจ เมื่อในปัจจุบันอัตราคนอ้วนมีจำนวนไม่น้อย และคนกลุ่มนี้หาเสื้อผ้าใส่ได้ยากขึ้น

Read More »