Tag Archives: สำหรับ

ธุรกิจเสื้อผ้าคนอ้วน แนวทางสำหรับผู้ที่อยากทำธุรกิจ

ธุรกิจเสื้อผ้าคนอ้วน แนวทางสำหรับผู้ที่อยากทำธุรกิจ ธุรกิจเสื้อผ้าคนอ้วน จัดเป็นธุรกิจรูปแบบ Niche Market หรือที่เรียกว่าตลาดเฉพาะเจาะจง จำหน่ายสินค้าสำหรับคนอ้วนโดยเฉพาะ ที่จัดว่าไม่ใช่เสื้อผ้าทั่วไป เป็นเสื้อผ้าที่มีลักษณะแบบไซส์พิเศษ การตลาดแบบนี้มีข้อเสียตรงที่กลุ่มลูกค้าไม่กว้างขวางมากนัก ขายเฉพาะสำหรับคนอ้วนเท่านั้น ซึ่งจัดเป็นกลุ่มคนที่มีลักษณะเฉพาะ แต่ข้อดีของการตลาดแบบนี้คือในเรื่องของคู่แข่งทางการค้าจัดว่าน้อยมาก ทำให้การแบ่งส่วนตลาดทำได้อย่างเหมาะสม

Read More »

ขายโคลนหมักผม “Nakara” ตอบโจทย์เส้นผมนุ่มสลวยด้วยผงคาร์บอนนาโนเทคโนโลยี

ขายโคลนหมักผม “Nakara” ตอบโจทย์เส้นผมนุ่มสลวยด้วยผงคาร์บอนนาโนเทคโนโลยี

ขายโคลนหมักผม “Nakara” ตอบโจทย์เส้นผมนุ่มสลวยด้วยผงคาร์บอนนาโนเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ดูแลความสวยความงามยังคงเป็นธุรกิจที่มาแรงต่อเนื่อง เพราะคนในยุคปัจจุบันหันมาใส่ใจดูแลตนเองมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ตนเองดูดีอยู่เสมอและเป็นการเปิดรับโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตอีกทางหนึ่ง สำหรับผู้หญิงแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลย

Read More »