Tag Archives: สำเร็จ

15 ข้อแนะนำ ‘วัยรุ่นวุ่นสร้างตัว’ โดยคุณภาววิทย์ กลิ่นประทุม

15 ข้อแนะนำ ‘วัยรุ่นวุ่นสร้างตัว’ โดยคุณภาววิทย์ กลิ่นประทุม ‘วันก่อนนักศึกษาจุฬาปี 2 รวมตัวกันมา กว่าร้อยคน มาเยี่ยมหลักทรัพย์บัวหลวง Investment Station นำทีมมาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา ..สิ่งที่เราจัดให้เขาเรียนรู้มีดังนี้ 1. ผมถามว่า ‘น้องๆ มีใครเคยสอบตกตอนเด็กๆบ้าง?’ …น่าตกใจ!! เกือบครึ่งเคยสอบตกมาก่อน ..ผมก็ถามว่า ‘เคยสอบตกแล้ววันนี้มาสอบติดจุฬาได้อย่างไร ?’ …ผมเล่าให้เขาฟังว่าน้องๆ รู้ไหมว่า เรื่องสอบตกนี่ มีคนเครียดจนฆ่าตัวตายก็มี ..เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความผิดพลาดในอดีต ไม่ได้ทำให้ชีวิตแย่หากเราก้าวผ่านและเรียนรู้ — น้องหลายๆคนผ่านมาแล้ว นี่คือบทเรียนที่ดีที่สุดที่ยุคนี้บอกให้เรารู้ว่า ผิดพลาดสามารถเป็นครูที่ดี

Read More »