Tag Archives: สินค้าฮาลาล

บูม! สินค้าฮาลาล ตั้งเป้า5ปี ติดท็อป5

บูม! สินค้าฮาลาล ตั้งเป้า5ปี ติดท็อป5

บูม! สินค้าฮาลาล ตั้งเป้า5ปี ติดท็อป5 พาณิชย์เดินหน้ายุทธศาสตร์ขยายตลาดฮาลาล ตั้งเป้าส่งออกโต 5 เท่า หรือมูลค่า 30,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปี”6 นางสาว ชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังการเปิดงานโครงการสร้างความเข้าใจเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเป็น 1 ใน 5 ผู้ส่งออกสินค้าฮาลาลโลกในปี 2563

Read More »