Tag Archives: สินค้าใหม่

ไอเดียธุรกิจ 6 ขั้นตอน เพื่อนำสินค้าใหม่เข้าสู่ตลาด

ไอเดียธุรกิจ 6 ขั้นตอน เพื่อนำสินค้าใหม่เข้าสู่ตลาด

ไอเดียธุรกิจ 6 ขั้นตอน เพื่อนำสินค้าใหม่เข้าสู่ตลาด เป็นที่ทราบดีอยู่แล้วว่าตั้งแต่อดีตสืบเนื่องจนปัจจุบัน มนุษย์เป็นผู้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมาอยู่เสมอ ทั้งเทคโนโลยีด้านการติดต่อสื่อสาร สิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ชีวิตประจำวันของมนุษย์ และก่อให้เกิดการซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้าอันก่อให้เกิดเป็นตลาด ซึ่งเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าและแลกเปลี่ยน ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคจนกลายเป็นรากฐานสำคัญ ของระบบเศรษฐกิจในปัจจุบัน

Read More »