Tag Archives: สิ่งประดิษฐ์

ไอเดียธุรกิจ ต้นไม้จิ๋ว สิ่งประดิษฐ์ทำรายได้ “Minaturec”

ไอเดียธุรกิจ ต้นไม้จิ๋ว สิ่งประดิษฐ์ทำรายได้ “Minaturec"

ไอเดียธุรกิจ ต้นไม้จิ๋ว สิ่งประดิษฐ์ทำรายได้ “Minaturec” ไอเดียธุรกิจ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือบริการขึ้นจากแนวคิดแปลกใหม่ให้กลายเป็นช่องทางทำเงิน คือเครื่องมือสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จในการประกอบการ เพราะไอเดียธุรกิจมักมีจุดขายที่แตกต่าง มีความโดดเด่นและน่าสนใจ ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะกลุ่มที่ลงตัว วันนี้เราก็มีไอเดียธุรกิจมาฝากเช่นกัน เพราะเป็นธุรกิจที่เกิดจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์จัดตั้งขึ้น ทำให้ได้รับความสนใจ

Read More »

สินค้าไอเดีย “La Reverie” กล่องดนตรีชานอ้อย ไอเดียของขวัญสุดพิเศษมัดใจลูกค้า

สินค้าไอเดีย “ La Reverie ” กล่องดนตรีชานอ้อย ไอเดียของขวัญสุดพิเศษมัดใจลูกค้า

สินค้าไอเดีย “ La Reverie ” กล่องดนตรีชานอ้อย ไอเดียของขวัญสุดพิเศษมัดใจลูกค้า หากพูดถึงรูปแบบสินค้าไอเดียแล้วส่วนใหญ่จะต้องนึกถึงสินค้าไอเดียที่มีความแปลกใหม่ไม่ธรรมดาหลายประเภท บางครั้งการสร้างสรรค์สินค้าไอเดียขึ้นใหม่เป็นสินค้าสิ่งของที่ยังไม่มีใครทำแม้จะสร้างจุดเด่นและเปี่ยมไปด้วยความคิด

Read More »

ไอเดียธุรกิจ เปลี่ยนขยะเปลือกหอยเป็น “ปูนธรรมชาติ” สร้างรายได้

ไอเดียธุรกิจ เปลี่ยนขยะเปลือกหอยเป็น “ปูนธรรมชาติ” สร้างรายได้

ไอเดียธุรกิจ เปลี่ยนขยะเปลือกหอยเป็น “ปูนธรรมชาติ” สร้างรายได้ การเริ่มต้นทำธุรกิจใดๆก็ตาม ต้องมีเป้าหมายว่าธุรกิจนั้นจะทำเพื่ออะไร เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนและครอบครัว เพื่อช่วยเหลือสังคม หรือเพื่อกำจัดปัญหาบางอย่าง ซึ่งบางครั้งไอเดียธุรกิจดีๆอาจเกิดจากสิ่งไร้ค่าอย่างขยะ และเมื่อผ่าน

Read More »

งานประดิษฐ์สร้างรายได้ จะหาแรงบันดาลใจจากที่ไหนได้บ้าง

งานประดิษฐ์สร้างรายได้ จะหาแรงบันดาลใจจากที่ไหนได้บ้าง

งานประดิษฐ์สร้างรายได้ จะหาแรงบันดาลใจจากที่ไหนได้บ้าง งานประดิษฐ์หลายครั้งก็เป็นหนึ่งในงานที่ทำให้เพลิดเพลิน แต่ก็หลายครั้งเช่นกันที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเจ้าของงาน และในตอนนี้ก็มีจำนวนคนมากมายต้องการที่จะสร้างรายได้จากงานประดิษฐ์ภายใต้คำสำคัญที่ว่า “งานประดิษฐ์สร้างรายได้” ซึ่งงานประดิษฐ์ดังกล่าวสำคัญคือต้องมีคนขายและมีคนซื้อ จึงจะถูกนับ

Read More »

งานประดิษฐ์สร้างรายได้ 5 ไอเดียเก๋จากเปลือกหอย

งานประดิษฐ์สร้างรายได้ 5 ไอเดียเก๋จากเปลือกหอย

งานประดิษฐ์สร้างรายได้ 5 ไอเดียเก๋จากเปลือกหอย “งานประดิษฐ์สร้างรายได้” หนึ่งช่องทางทำกินในหมวดหมู่งานฝีมือ ซึ่งถูกเรียกว่าสิ่งประดิษฐ์อันเกิดขึ้นจากการสร้างของฝีมือมนุษย์ โดยสิ่งประดิษฐ์ที่มีทั้งหมดบนผืนโลกล้วนเป็นสิ่งที่ต้องสร้างสรรค์ขึ้น ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติ ทำให้การสรรค์สร้างนั้นต้องมีลูกเล่นที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับ

Read More »