Tag Archives: ส่งอาหาร

ธุรกิจจัดส่งอาหาร “Deliveroo” จัดส่งอาหารให้กับร้านหรู สอดคล้องพฤติกรรมลูกค้า อัตราเติบโตต่อเนื่อง

ธุรกิจจัดส่งอาหาร “Deliveroo” จัดส่งอาหารให้กับร้านหรู สอดคล้องพฤติกรรมลูกค้า อัตราเติบโตต่อเนื่อง

ธุรกิจจัดส่งอาหาร “Deliveroo” จัดส่งอาหารให้กับร้านหรู สอดคล้องพฤติกรรมลูกค้า อัตราเติบโตต่อเนื่อง ธุรกิจจัดส่งอาหาร แนวคิดใหม่ที่เป็นส่วนเสริมให้กับร้านอาหารร้านหรูประเภทบริการจัดส่งถึงบ้าน ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจในส่วนของการจัดการส่งอาหารให้กับลูกค้า และคิดค่าบริการตามอัตราที่กำหนด ทำให้ร้านอาหารร้านนั้นๆ ไม่ต้องจัดการส่งอาหารด้วยตัวเอง ซึ่งจะช่วยในเรื่องของการลดขั้นตอนการทำงานลงและอาจช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนได้ด้วยในบางกรณี

Read More »