Tag Archives: หนึ่งตำบล

ขายหมี่กรอบ “พรหมสร” สูตรโบราณสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 สินค้า OTOP ทำเงิน

ขายหมี่กรอบ “พรหมสร” สูตรโบราณสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 สินค้า OTOP ทำเงิน ขายหมี่กรอบ อาชีพทำเงินจากการขายอาหาร ในภาพลักษณ์ของสินค้า OTOP สินค้าคุณภาพประจำจังหวัดที่สร้างชื่อลือไกลด้วยฝีมือชาวบ้าน สร้างชุมชนให้แข็งแกร่งด้วยแรงงานของคนในท้องถิ่น ช่วยสร้างอาชีพให้กับผู้สูงวัยและได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพิ่มรายได้ให้ครัวเรือนอีกด้วย นอกจากจะเป็นการเพิ่มประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจแล้ว ยังเพิ่มประโยชน์ให้สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกต่างหาก โดยในการขายหมี่กรอบสินค้า OTOP ที่ว่านี้ยังมีช่องทางการขายที่เป็นจุดเด่นช่วยเพิ่มยอดขายได้ในปริมาณที่น่าสนใจ ทำให้ธุรกิจขายหมี่กรอบทำเงินให้กับคนในชุมชนได้อย่างแข็งแกร่ง

Read More »