Tag Archives: หน้าราม

ทำเลขายของ หน้ารามฯ “59 มินิพลาซ่า” แหล่งช็อปสินค้าราคาถูกย่านรามคำแหง

ทำเลขายของ หน้ารามฯ “59 มินิพลาซ่า” แหล่งช็อปสินค้าราคาถูกย่านรามคำแหง

ทำเลขายของ หน้ารามฯ “59 มินิพลาซ่า” แหล่งช็อปสินค้าราคาถูก ย่านรามคำแหง สิ่งสำคัญมากสำหรับการค้าขายนอกเหนือจากการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและถูกใจลูกค้าแล้ว ยังมีอีกหนึ่งปัจจัยที่ไม่อาจละเลยความใส่ใจได้ นั่นก็คือทำเลขายของ เมื่อมันคือหนึ่งสิ่งที่สามารถกำหนดทิศทางการค้าขายได้ ว่าจะเป็นไปในแง่ไหน บางครั้งทำเลขายของก็อาจสร้างกำไรได้อย่างมหาศาล แต่บางครั้งทำเลขายของก็อาจเป็นหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจล้มไม่เป็นท่าได้เลย ถ้าหากผู้ประกอบการมีการตัดสินใจที่ผิดพลาด เพราะเหตุนี้ก่อนเริ่มต้นธุรกิจ ผู้ประกอบการแต่ละรายจึงควรตระหนักในเรื่องของการเลือกทำเลขายของอย่างมาก ควรมีการสังเกตการณ์และคาดคะเนที่ดี และสามารถคำนึงถึงแนวโน้มในอนาคตได้ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับกิจการ

Read More »