Tag Archives: หมู่บ้าน DK

ตลาดนัดหมู่บ้านดีเค ค่าเช่าที่ถูก ทำเลติดชุมชนหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่

ตลาดนัดหมู่บ้านดีเค ค่าเช่าที่ถูก ทำเลติดชุมชนหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่

ตลาดนัดหมู่บ้านดีเค ค่าเช่าที่ถูก ทำเลติดชุมชนหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่ “ตลาดนัดหมู่บ้านดีเค” ตลาดนัดย่านหมู่บ้าน จัดเป็นตลาดนัดย่านแหล่งชุมชนที่สำคัญอีกหนึ่งแห่งที่สามารถทำกำไรให้กับผู้ค้าได้อย่างเหมาะสม จะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับขนาดและจำนวนครัวเรือนของหมู่บ้านนั้นๆและสำหรับตลาดนัดหมู่

Read More »