Tag Archives: หลาดปล่อยของ

ขายของภูเก็ต “หลาดปล่อยของ” ตลาดนัดเด็กแนวยามค่ำคืนเมืองภูเก็ต

ขายของภูเก็ต “หลาดปล่อยของ” ตลาดนัดเด็กแนวยามค่ำคืนเมืองภูเก็ต

ขายของภูเก็ต “หลาดปล่อยของ” ตลาดนัดเด็กแนวยามค่ำคืนเมืองภูเก็ต “ขายของภูเก็ต” เป็นอีกหนึ่งความต้องการสำหรับพ่อค้าแม่ขาย ส่งผลให้ต้องค้นหาทำเลกันอย่างต่อเนื่อง โดยความสำคัญของเมืองภูเก็ตนั้น ภาพรวมที่ใครๆ มองเห็นในทิศทางเดียวกันนั่นก็คือการเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ ที่ทั้ง

Read More »