Tag Archives: หลิงฮุ่ย

แฟรนไชส์ ปาท่องโก๋สเปน “หลิงฮุ่ย” ขายส่งแป้งสำเร็จรูป สร้างธุรกิจขนมทานเล่นยอดนิยม

แฟรนไชส์ ปาท่องโก๋สเปน “หลิงฮุ่ย” ขายส่งแป้งสำเร็จรูป สร้างธุรกิจขนมทานเล่นยอดนิยม

แฟรนไชส์ ปาท่องโก๋สเปน “หลิงฮุ่ย” ขายส่งแป้งสำเร็จรูป สร้างธุรกิจขนมทานเล่นยอดนิยม แฟรนไชส์ ยังคงได้รับการตอบรับสูงในตลาดธุรกิจ อันเนื่องมาจากความสำเร็จรูปที่เอื้ออำนวยต่อกระบวนการทำธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่ ทำให้แฟรนไชส์เป็นสิ่งที่อยู่ในความต้องการ โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารทั้งอาหารมื้อหลักและอาหารทานเล่น โดยในวันนี้เราก็มาพร้อมกับแฟรนไชส์อาหารทานเล่นเมนูปาท่องโก๋ อาหารยอดนิยมในสังคมไทย แต่มาในรูปแบบใหม่ที่แตกต่างในเรื่องของรูปร่าง ถูกเรียกชื่อว่า “ชูโรส” หรือ “ปาท่องโก๋สเปน”

Read More »