Tag Archives: อบรมอาชีพ

อบรมอาชีพ “สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”ส่งเสริมอาชีพ

อบรมอาชีพ “สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” สถาบันภาครัฐ ส่งเสริมให้คนมีอาชีพ

อบรมอาชีพ “สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ส่งเสริมอาชีพ “อบรมอาชีพ” คืออีกหนึ่งหนทางเพื่อเก็บเกี่ยวความรู้จากสถาบันอบรมอาชีพที่เตรียมเนื้อหาไว้ในหลักสูตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน บางสถาบันอาจมีเนื้อหาวิชาเพียงสายอาชีพเดียวที่ถ่ายทอดจากผู้มีประสบการณ์ตรง อาจเป็นผู้ประสบความ

Read More »

สอนหลักสูตร “โรงเรียนเสริมสวยกรุงเทพสยาม” หลักสูตรรวบรัด สร้างอาชีพในระยะสั้น

สอนหลักสูตร “โรงเรียนเสริมสวยกรุงเทพสยาม” หลักสูตรรวบรัด สร้างอาชีพง่ายๆในระยะสั้น

สอนหลักสูตร “โรงเรียนเสริมสวยกรุงเทพสยาม” หลักสูตรรวบรัด สร้างอาชีพในระยะสั้น “สอนหลักสูตร” คืออีกหนึ่งช่องทางเพื่อการสร้างอาชีพขึ้นมาและสามารถทำรายได้โดยในการสอนหลักสูตรจะเป็นการถ่ายทอดวิชาความรู้ ในเรื่องของเทคนิคด้านต่างๆ ที่สามารถประกอบเป็นอาชีพได้ด้วยความเชี่ยวชาญ และอีกหนึ่งสาขา

Read More »

สอนหลักสูตร อาหารคาวหวาน “คมชัดลึก ฝึกอาชีพ” เรียนกับเจ้าของสถาบันโดยตรง

สอนหลักสูตร อาหารคาวหวาน “คมชัดลึก ฝึกอาชีพ” เรียนกับเจ้าของสถาบันโดยตรง

สอนหลักสูตร อาหารคาวหวาน “คมชัดลึก ฝึกอาชีพ” เรียนกับเจ้าของสถาบันโดยตรง “สอนหลักสูตร” สำหรับคนที่กำลังต้องการอาชีพเพื่อเป็นหนทางในการสร้างกำไร สถาบันสอนหลักสูตรเพื่อถ่ายทอดวิชาความรู้ความถนัดและเทคนิคต่างๆ ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่น่าสนใจทีเดียว เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเสริมสร้างทักษะ

Read More »

สอนหลักสูตร “ขนมเค้กออนไลน์” ถ่ายทอดโดยเชฟโรงแรมผู้มากประสบการณ์

สอนหลักสูตร “ขนมเค้กออนไลน์” ถ่ายทอดโดยเชฟโรงแรมผู้มากประสบการณ์

สอนหลักสูตร “ขนมเค้กออนไลน์” ถ่ายทอดโดยเชฟโรงแรมผู้มากประสบการณ์ “สอนหลักสูตร” อีกหนึ่งช่องทางเพื่อสร้างธุรกิจสำหรับกิจการที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน เช่นร้านเบเกอรี่เป็นต้น ที่ถ้าหากไม่เคยผ่านประสบการณ์หรือไม่เคยศึกษาวิธีการแบบจริงจัง เชื่อได้เลยว่าไม่สามารถทำได้อย่างแน่นอน

Read More »

อบรมอาชีพ “โรงเรียนเสริมสวยจุฑามาศ” รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ การันตีวิชาสร้างอาชีพ

อบรมอาชีพ “โรงเรียนเสริมสวยจุฑามาศ” รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ การันตีวิชาสร้างอาชีพ

อบรมอาชีพ “โรงเรียนเสริมสวยจุฑามาศ” รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ การันตีวิชาสร้างอาชีพ “อบรมอาชีพ” หนทางสู่การสร้างอาชีพให้เป็นยอดฝีมือที่ได้รับความเชื่อถือในวงกว้าง โดยเฉพาะในสายงานบางอย่างที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง สถาบันอบรมอาชีพจึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญที่สามารถพึ่งพาได้ในการสร้าง 

Read More »

สอนหลักสูตร เปิดร้านคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ “Daycoms”ครอบคลุมเนื้อหาครบถ้วน

สอนหลักสูตร เปิดร้านคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ “Daycoms”ครอบคลุมเนื้อหาครบถ้วน “สอนหลักสูตร” เพื่อประกอบอาชีพนับเป็นสิ่งที่หลายคนกำลังมองหา และในวันนี้เราก็มีหนึ่งงานที่ต้องผ่านการเรียนการสอนหลักสูตรเพื่อนำความรู้ไปใช้งานในสายอาชีพ สามารถเป็นผู้ประกอบการได้กับ “ธุรกิจร้านคอมพิวเตอร์” ที่นับวันก็ไม่

Read More »

สอนหลักสูตร “Studio Academy” สถาบันคุณภาพเพื่อธุรกิจสุขภาพและความงามครบวงจร

สอนหลักสูตร “Studio Academy” สถาบันคุณภาพเพื่อธุรกิจสุขภาพและความงามครบวงจร

สอนหลักสูตร “Studio Academy” สถาบันคุณภาพเพื่อธุรกิจสุขภาพและความงามครบวงจร “สอนหลักสูตร” เพื่อประกอบธุรกิจ เป็นอีกจุดเรื่มต้นที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่ เมื่อธุรกิจหลายๆ อย่างมักมีรายละเอียดที่ซับซ้อน หรือบางอาชีพต้องใช้ความรู้และเทคนิคเฉพาะตัว จึงจำเป็นต้องอาศัยการเรียนรู้อย่างมีแบบแผน

Read More »

อบรมอาชีพ ช่างกุญแจจากผู้ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 40 ปี “ผลเลิศ”

อบรมอาชีพ ช่างกุญแจจากผู้ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 40 ปี “ผลเลิศ”

อบรมอาชีพ ช่างกุญแจจากผู้ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 40 ปี “ผลเลิศ” “อบรมอาชีพ” เพื่อถ่ายทอดวิชาในการสร้างอาชีพให้เป็นความรู้ติดตัว ถือเป็นหนึ่งเรื่องที่คนอยากมีอาชีพทั้งหลายสนใจอย่างมาก โดยในการอบรมอาชีพนั้นก็มีอยู่หลากหลายสายอาชีพด้วยกัน แยกย่อยออกไปตามความสนใจของแต่ละบุคคล

Read More »

อบรมอาชีพ “Pattern IT” สอนตัดเย็บเสื้อผ้าเพื่อการค้า หลักสูตรสร้างมืออาชีพ

อบรมอาชีพ “Pattern IT” สอนตัดเย็บเสื้อผ้าเพื่อการค้า หลักสูตรสร้างมืออาชีพ

อบรมอาชีพ “Pattern IT” สอนตัดเย็บเสื้อผ้าเพื่อการค้า หลักสูตรสร้างมืออาชีพ “อบรมอาชีพ” อีกหนึ่งช่องทางในการสร้างธุรกิจ ให้ผู้ที่สนใจสายงานต่างๆ ที่ต้องใช้เทคนิคเฉพาะตัวได้เข้าอบรมและเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาที่ถ่ายทอดด้วยประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ เนื่องด้วยในการอบรมอาชีพส่วนใหญ่นั้นมักเป็นวิธีการที่

Read More »

สักคิ้ว3มิติ “Charina Make Up” ธุรกิจดาวรุ่งพุ่งแรงด้วยเทคนิคลายเส้น NHD Eyebrows

สักคิ้ว3มิติ “Charina Make Up” ธุรกิจดาวรุ่งพุ่งแรงด้วยเทคนิคลายเส้น NHD Eyebrows

สักคิ้ว3มิติ “Charina Make Up” ธุรกิจดาวรุ่งพุ่งแรงด้วยเทคนิคลายเส้น NHD Eyebrows “สักคิ้ว3มิติ” เป็นอีกหนึ่งธุรกิจความงามที่กำลังมาแรงมาก สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการได้อย่างเป็นที่น่าสนใจ ทำให้ผู้ที่ต้องการสร้างอาชีพหลายรายมีความต้องการที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจสักคิ้ว3มิติดังกล่าว วันนี้เราก็มีหนึ่งธุรกิจ

Read More »