Tag Archives: อยากเป็นติวเตอร์

นักศึกษาหารายได้พิเศษ อยากเป็นติวเตอร์ต้องเตรียมตัวยังไง?

นักศึกษาหารายได้พิเศษ อยากเป็นติวเตอร์ต้องเตรียมตัวยังไง

นักศึกษาหารายได้พิเศษ อยากเป็นติวเตอร์ต้องเตรียมตัวยังไง? หนึ่งงานน่าสนใจสำหรับนักศึกษาหารายได้พิเศษ ก็คือการเป็น “ติวเตอร์” หรืออาจารย์สอนพิเศษนั่นเอง เมื่อนักศึกษาคือกลุ่มคนที่กำลังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน ทำให้วิชาความรู้ยังเป็นสิ่งที่ติดอยู่ในสมองไม่หลงลืมหรือแห้งเหือดระเหยไปกับอากาศเหมือนกับวัยผู้ใหญ่ที่ถ้าไม่ได้ประกอบอาชีพเป็นคุณบาอาจารย์ก็มักใช้

Read More »