Tag Archives: อสังหา

อสังหาฯ อาเซียนรับแรงหนุนเปิด AEC ชนชั้นกลางเติบโต-ต้นทุนแรงงานต่ำ

อสังหาฯ อาเซียนรับแรงหนุนเปิด AEC ชนชั้นกลางเติบโต-ต้นทุนแรงงานต่ำ

อสังหาฯ อาเซียนรับแรงหนุนเปิด AEC ชนชั้นกลางเติบโต-ต้นทุนแรงงานต่ำ เจแอลแอล วิเคราะห์หลังเปิด AEC แรงขับเคลื่อนให้อสังหาฯ ในภูมิภาคอาเซียนมีแนวโน้มขยายตัว ชี้กลุ่มชนชั้นกลางจะเป็นฐานใหญ่ ขณะที่กรุงเทพฯ ปัจจัยการเมืองที่มีเสถียรภาพมากขึ้น ช่วยให้กิจกรรมการเช่าในตลาดอาคารสำนักงานและศูนย์การค้ากลับมาคึกคักมากขึ้น

Read More »