Tag Archives: อัฐิมณี

ธุรกิจเครื่องประดับ “อัฐิมณี” เก็บเรื่องราวเล่าผ่านเครื่องประดับ

ธุรกิจเครื่องประดับ “อัฐิมณี” เก็บเรื่องราวเล่าผ่านเครื่องประดับ

ธุรกิจเครื่องประดับ “อัฐิมณี” เก็บเรื่องราวเล่าผ่านเครื่องประดับ ไม่มีใครบนโลกนี้ที่ไม่เคยสูญเสียสิ่งหรือคนที่เป็นที่รัก หลายคนกลับเลือกที่จะจมอยู่กับความรู้สึกผิดหรืออยู่กับความเศร้า แต่อีกหลายคนเลือกนำเอาสิ่งที่ดีของบุคคลเหล่านั้นมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต รวมทั้งนำมาเป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกเสมอว่าไม่มีสิ่งใดจีรัง ซึ่งความคิดแบบนี้ได้ก่อให้เกิดธุรกิจเครื่องประดับรูปแบบใหม่ที่ยังไม่สามารถหาได้ทั่วไปตามตลาดของไทยมาก่อน ซึ่งก็คือ “อัฐิมณี”

Read More »