Tag Archives: อาชีพขายของ

อาชีพค้าขาย เริ่มต้นอย่างไรดี ?

อาชีพค้าขาย เริ่มต้นอย่างไรดี

อาชีพค้าขาย เริ่มต้นอย่างไรดี ? อาชีพค้าขาย หรืออาชีพแม่ค้า พ่อค้า ที่เราคุ้นเคยกันนี่แหล่ะคะ บางคนอาจมองว่าเป็นอาชีพที่ทำเงินหรือทำกำไรได้น้อย ไม่รู้เมื่อไหร่จะรวย ??!! นั่นอาจเป็นคำพูดหลายคนตั้งคำถามอยู่ในใจ…ถ้ามองกันในมุมของผู้ประกอบอาชีพค้าขาย นอกเหนือจากเรื่องของการหาเงินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้ว ยังมีเรื่องละเอียดอ่อนที่เราต้องเข้าไปสัมผัสเองถึงจะรู้ บางคนค้าขายเพราะชอบอาชีพนี้ บางคนค้าขายเพราะสานต่อกิจการของครอบครัว บางคนล้มเหลวจากการประกอบอาชีพอื่นๆแล้วมาได้ดีในการค้าขาย หรือหลายคนอาจเป็นพนักงานประจำมาก่อนแต่อยากมีกิจการเล็กๆเป็นของตัวเอง จึงเริ่มต้นด้วยอาชีพค้าขาย เป็นต้น ถ้าคุณเป็นอีกคนนึงที่อยากจะประกอบอาชีพค้าขาย

Read More »