Tag Archives: อาหารกระป๋อง

อาหารกระป๋อง “วนาทิพย์” จับไข่มดแดง-เห็ดโคนมาใส่กระป๋อง สร้างอาชีพชุมชน!

อาหารกระป๋อง “วนาทิพย์” จับไข่มดแดง-เห็ดโคนมาใส่กระป๋อง สร้างอาชีพชุมชน!

อาหารกระป๋อง “วนาทิพย์” จับไข่มดแดง-เห็ดโคนมาใส่กระป๋อง สร้างอาชีพชุมชน! ในปัจจุบันนี้อุตสาหกรรมการถนอมอาหารก้าวหน้าไปมาก มีการพัฒนาวิธีการและอาหารที่นำมาบรรจุอย่างหลากหลาย วิธีถนอมอาหารที่นิยมมากที่สุดอย่างหนึ่งคือ อาหารกระป๋อง สินค้าประเภทอาหารกระป๋องนั้นมีหลากหลายตั้งแต่อาหารธรรมดาที่หาทานได้ง่าย เช่น ผลไม้กระป๋อง ผักกาดดอง ข้าวโพดกระป๋อง ปลากระป๋อง

Read More »

ผักและผลไม้แปรรูป …โอกาสจับเทรนด์ความต้องการอาหารเพื่อสุขภาพ (Start-Up Business)

ผักและผลไม้แปรรูป…โอกาสจับเทรนด์ความต้องการอาหารเพื่อสุขภาพ (Start-Up Business)

ผักและผลไม้แปรรูป …โอกาสจับเทรนด์ความต้องการอาหารเพื่อสุขภาพ (Start-Up Business) ในระยะที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าความต้องการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากผู้บริโภคกลุ่มสูงอายุ อันเนื่องมาจากโครงสร้างประชากรไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Societies) ไปเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่ปี 2553 ตลอดจนกลุ่มวัยรุ่นและคนทำงาน ที่มีความตื่นตัวต่อโรคภัยใกล้ตัว และหันมาใส่ใจกับสุขภาพมากขึ้น

Read More »

ธุรกิจอาหารกระป๋อง ไอเดียหนอนดักแด้อัดกระป๋อง พร้อมโกอินเตอร์ “Phu Farm”

ธุรกิจอาหารกระป๋อง ไอเดียหนอนดักแด้อัดกระป๋อง พร้อมโกอินเตอร์ “Phu Farm”

ธุรกิจอาหารกระป๋อง ไอเดียหนอนดักแด้อัดกระป๋อง พร้อมโกอินเตอร์ “Phu Farm” อาหารกระป๋องที่จะพูดถึงในครั้งนี้ ความพิเศษอยู่ตรงที่ว่าเป็น “ดักแด้” หรือหนอนไหม เราเคยเห็นชาวบ้านนำเอาดักแด้นี้มาทอดขายเป็นอาหารทานเล่นถือว่าเป็นเมนูพื้นบ้านยอดฮิต หากคุณได้มีโอกาสผ่านไปตามตลาดนัดหรือบริเวณขายของกินเยอะๆ ก็มักจะพบพ้อค้าแม่ค้าขายแมลงทอดอยู่บ้างก็คงจะพอนึกภาพของดักแด้ทอดออก แต่ที่เป็นสิ่งที่น่าใจจนต้องนำมาขยายความกันในวันนี้ก็เพราะว่า

Read More »