Tag Archives: อาหารและเครื่องดื่ม

ความท้าทายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มในอาเซียน

ความท้าทายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มในอาเซียน

ความท้าทายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มในอาเซียน กระทรวงพาณิชย์ เชิญไปบรรยายหัวข้อ “ผลกระทบของ AEC ที่มีต่อผลิตภัณฑ์อาหารและ เครื่องดื่ม” ผมขอเริ่มอย่างนี้ก่อนครับ ในปี 2557 มูลค่าตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มในอาเซียน อยู่ที่ 450,000 ล้านบาท แต่ถ้าเป็นมูลค่าของตลาดโลกจะอยู่ที่ 32 ล้านล้านบาท ผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารและ

Read More »