Tag Archives: อีโบลา

พาณิชย์ เตรียมทบทวนเป้าส่งออกสินค้าไทยปี 57 ใหม่ ยันอีโบลา ไม่กระทบส่งออกข้าวและสินค้าไทยไปแอฟริกา

พาณิชย์ เตรียมทบทวนเป้าส่งออกสินค้าไทยปี 57 ใหม่

พาณิชย์ เตรียมทบทวนเป้าส่งออกสินค้าไทยปี 57 ใหม่ ยันอีโบลา ไม่กระทบส่งออกข้าวและสินค้าไทยไปแอฟริกา น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในเร็วๆ นี้ กระทรวงพาณิชย์จะประชุมผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ทูตพาณิชย์) ที่ประจำอยู่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพื่อประเมินสถานการณ์การส่งออกสินค้าไทยในปีนี้ใหม่

Read More »