Tag Archives: อุปกรณ์เสริม

ขายกล้องถ่ายรูป “Mee Camera” สินค้าคุณภาพครบวงจร บริการอย่างมืออาชีพ

ขายกล้องถ่ายรูป “Mee Camera” สินค้าคุณภาพครบวงจร บริการก่อนและหลังการขายอย่างมืออาชีพ

ขายกล้องถ่ายรูป “Mee Camera” สินค้าคุณภาพครบวงจร บริการอย่างมืออาชีพ เทคโนโลยีเกี่ยวกับการถ่ายภาพในปัจจุบันได้พัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด ในยุคของกล้องดิจิตอลนี้มีการพัฒนาคุณสมบัติของกล้องให้สามารถตอบรับกับการใช้งานได้อย่างหลากหลาย สามารถปรับเปลี่ยน หรือตกแต่งรูปให้มีความสวยงาม โดด

Read More »

ขายเคสมือถือ “GenY Sweet Deco” ใส่ไอเดียฟรุ้งฟริ้ง บนเคสมือถือสุดน่ารัก

ขายเคสมือถือ “GenY Sweet Deco” ใส่ไอเดียฟรุ้งฟริ้ง บนเคสมือถือสุดน่ารัก

ขายเคสมือถือ “GenY Sweet Deco” ใส่ไอเดียฟรุ้งฟริ้ง บนเคสมือถือสุดน่ารัก อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตในยุคปัจจุบันนี้นอกจากปัจจัย 4 ที่เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตแล้ว โทรศัพท์มือถือนั้นเปรียบเสมือนปัจจัยที่ 5 ที่ทุกคนต้องใช้ในการดำรงชีวิต เพราะช่วยให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกันเป็นไปได้อย่าง

Read More »

อุปกรณ์เสริม …เติบโตต่อเนื่องตามการขยายตัวของสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต (Start-Up Business)

อุปกรณ์เสริม ...เติบโตต่อเนื่องตามการขยายตัวของสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต (Start-Up Business)

อุปกรณ์เสริม …เติบโตต่อเนื่องตามการขยายตัว ของสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต (Start-Up Business) ปัจจุบัน อุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจำวันของผู้บริโภคยุคดิจิตอลไปเรียบร้อยแล้ว โดยเฉพาะผู้บริโภคในกลุ่มคนรุ่นใหม่และกลุ่มคนเมือง ประกอบกับการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปพื้นที่ต่างจังหวัดมากขึ้น และราคาของสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตถูกลงสู่ระดับราคาที่ผู้บริโภคทุกระดับชั้นสามารถจับจ่ายได้ อันเนื่องมาจากการแข่งขันการทำการตลาดของผู้ประกอบการรายใหญ่หลายราย ส่งผลให้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตขยายตัวเข้าสู่ตลาดในต่างจังหวัดมากขึ้นและได้รับกระแสความนิยมอย่างต่อเนื่อง

Read More »