Tag Archives: อูคูเลเล่

อูคูเลเล่ “เลิฟลี่บีน” ธุรกิจแปลงโฉมเครื่องดนตรี มีดีที่การเพนท์ลายสุดเฉียบ!

อูคูเลเล่ “เลิฟลี่บีน” ธุรกิจแปลงโฉมเครื่องดนตรี มีดีที่การเพนท์ลายสุดเฉียบ!

อูคูเลเล่ “เลิฟลี่บีน” ธุรกิจแปลงโฉมเครื่องดนตรี มีดีที่การเพนท์ลายสุดเฉียบ! ถือได้ว่ากระแสการเล่นเครื่องดนตรีที่เรียกว่า “อูคูเลเล่” เป็นที่นิยมมากในหมู่วัยรุ่นหญิงชายบ้านเรา เข้าใจว่าน่าจะมาจากการที่นักร้องเริ่มนำมาแล่นผ่านสื่อ จากนั้นผู้คนเห็นว่าอูคูเลเล่มีขนาดกะทัดรัดคล้ายกีต้าร์ขนาดจิ๋ว แถมยังเล่นอย่างสะดวกสบายและไม่หนักมืออีกด้วย หลายคนก็ชอบตัวเครื่องในแบบเรียบๆ แต่ก็มีคนอีกจำนวนหนึ่งที่ต้องการอยากจะมีลวดลายสวยงามอยู่บนตัวเครื่องของตนบ้าง จึงเกิดธุรกิจรายได้เสริมเล็กๆ อย่างการรับจ้างเพนท์อูคูเลเล่ขึ้น ก่อนอื่นขอเล่าถึงประวัติอูคู่เลเล่เสียก่อน เครื่องดนตรีดังกล่าวนั้นเป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองของชนฮาวาเอี้ยน

Read More »